મેટલ ડેક રોલ ફોર્મિંગ મશીન

લિન્બેએ આ મેટલ ડેક રોલ ફોર્મિંગ મશીનની ઇરાકમાં નિકાસ કરી.
. મેટલ ડેક production line consists of hydraulic decoiler, roll former plus embossing rollers, hydraulic post cut system. You can customize the embossed type you want. After the coil passes through the embossing roller, it will form beautiful embossed surface and strengthen the deck sheet.We adopt 1.5 inch chain drive, the chain we use is the best brand in China. The wall panel is 22mm thickness to ensure the machine's strength when it works. 26 forming stations with dozens of hard chrome plating rollers make perfect profile, Japanese Koyo brand length encoder measures wonderful length precision when you cut. Two 11KW Siemens brand motors give our machine strong power. 2 Japanese Yaskawa brand inverter make two motors work synchronously.
5eb37b398703a

લિનબેને અનુસરો
અમને તમારા સંદેશ મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલી