අරාබිය-රැලි රෝල් පිහිටුවීම යන්ත්රය සහ පිහිටයි යන්ත්රය

21 වන දින වන  සැප්තැම්බර්, අපි අරාබියට යන්ත්රය පිහිටයි සමග අපගේ රැලි රෝල් පිහිටුවීම යන්ත්රය අපනයනය කළා. පත්රය මේ ආකාරයේ පුළුල් ලෙස vaulted වහල භාවිතා වේ.

ඉතාලි තත්ත්ව, යුරෝපීය අලෙවියෙන් පසු සේවාව, චීන කර්මාන්ත ශාලා මිල. වසර 5 කට ගුණාත්මක වගකීම වසර 20 වැඩ ජීවිතය.

රෝල් අරාබිය (1) 1 පිහිටුවීම යන්ත්රය

රෝල් අරාබිය (2) 1 පිහිටුවීම යන්ත්රය

අපට ඔබේ පණිවුඩය යවන්න:

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා Heart


Post time: Oct-19-2018

අපට ඔබේ පණිවුඩය යවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට
WhatsApp Online Chat !